ประเพณีการกวนอาซูรอ

 

ประเพณีการกวนอาซูรอ

ขนมอาซูรอหรือขนมบูโบร์ซูรอ เป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทำขึ้นในวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ได้จากการนำอาหารหลายอย่างมารวมกันแล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายขนมเปียกปูน ประเพณีการกวนขนมอาซูรอเริ่มจากเจ้าภาพประกาศเชิญชวนชาวบ้านว่าจะมีการกวนขนม เมื่อถึงวันนัดหมาย ชาวบ้านจะนำเครื่องปรุงขนมมารวมกันและช่วยกันกวน เมื่อเสร็จแล้วจะกล่าวขอพรพระเจ้าแล้วจึงแบ่งขนมไปกินกัน เครื่องปรุงขนมที่ใช้ได้แก่ เครื่องแกง ข้าวสาร น้ำตาล กะทิ และของที่กินได้อื่นๆ เช่น มัน กล้วย ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่

     ความเป็นมาของการกวนข้าวอาซูรอ หรือกวนขนมอาซูรอสืบเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยนบี นุฮ (อล) ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ (อล) และคนทั่วไปอดอาหาร นบีนุฮ (อล) จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยทั่วหน้า

     การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอา) ก่อน จึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน

     ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านอีโยะ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว่า ๑00 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสื่อสารประเพณีกวนอาซูรอ เพื่อส่งเสริมชุมชนมีความเข็มแข็ง ความรักความสามัคคีและสร้างความปรองดอง ระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้มาพบปะกับประชาชน เพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน การกวนข้าวอาซูรอ นอกจาก จะได้ลิ้มลองรสชาติแล้ว ยังเป็นอาหารมุสลิม สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ การที่ได้เข้าไปร่วมทำขนมอาซูรอ และการกวนอาซูรอเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพี่น้องไทยมุสลิมให้คงอยู่ และเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ที่แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้

     หมายเหตุ : เนื้อสมัน ปลาสมัน คือ ปลา หรือเนื้อวัว ที่ต้มเคี่ยวด้วยเครื่องแกงจนแห้ง ใช้ทัพพีขยี้จนเนื้อเหล่านั้นเป็นผงฝอย แล้วนำไปโรยหน้าขนมอาซูรอ ถ้าเป็นชนิดหวานมีส่วนผสมเหมือนอาซูรอชนิดคาว แต่งใส่เครื่องเทศ และอาหารจำพวกเนื้อ เพิ่มน้ำตาลให้มากขึ้นและไม่ต้องโรยหน้า


                    https://www.m-culture.go.th/narathiwat/ewt_news.php?nid=483&filename=index

ความคิดเห็น

 1. เนื้อหามีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีรูปภาพเเละวิดีโอประกอบด้วยทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลที่ดีนะคะ

  ตอบลบ
 2. เป็นการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ ทำให้เห็นถึงคุณค่าของการกวนอาซูรอ กว่าจะมาเป็นอาซูรอให้เราได้รับประทานมันต้องใช้ทั้งเวลา และความสามัคคีมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 3. ข้อมูลละเอียด อ่านแล้วเข้าใจง่าย น่าสนใจ มีทั้งภาพและคลิปวิดีโอประกอบ ชมแล้วรู้สึกอยากกินทันทีเลย อิอิ เยี่ยมค่ะ ข้อมูลดี

  ตอบลบ
 4. เนื้อหาน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลย มีทั้งรูปภาพแลพวิดีโอ ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ

  ตอบลบ
 5. ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ และเป็นประโยชน์มากกก มีทั้งเนื้อหา รูปภาพ และวีดีโอ ทำให้เห็นภาพมากขึ้น ดูแล้ว รู้สึก หิวเลย

  ตอบลบ
 6. เป็นประโยชน์มากค่ะ ข้อมูลมีความครบถ้วน ได้รับความรู้กี่ยวกับขนมอาซูรอมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีทั้งภาพและวิดีโอประกอบด้วย เยี่ยมเลยยยยย ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 7. เนื้อหาดีมีสาระ มีประโยชน์ มีความเข้าใจในเนื้อหาและสื่อวิดีโอ

  ตอบลบ
 8. เนื้อหาดีมากค่ะ น่าสนใจ อ่านเสร็จหิวเลยยย อิอิ

  ตอบลบ
 9. ข้อมูลละเอียดเข้าใจง่สย

  ตอบลบ
 10. เนื้อหามีความละเอียด เข้าใจง่าย อีกทั้งสื่อรูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้ความเเละความเข้ามากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น