ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 15

 ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 015


 

30 กันยายน 2564

    ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ทางฝ่ายฝึกได้ขออนุญาติอาจารย์รายวิชาแต่ละท่านให้งดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษานั้นได้สังเกตการสอนของโรงเรียน

    อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้ยกคลาสในสัปดาห์นี้พร้อมให้แต่กลุ่มของโครงงานทำงานกลุ่มให้คืบหน้า

ในครั้งนี้ทางกลุ่มเราได้มีนัดประชุมการทำงานโดยใช้ Google meet ในการประชุม


    ตรวจสอบความคืบหน้าของงานแต่ละคนที่แบ่งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แลกเปลี่ยนความรู้ว่าใครไม่ถนัดในส่วนไหนเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มช่วยๆกันสอน

ความคิดเห็น